Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Bakgrunn

Skog med mye trær

Hvordan startet prosjektet?

Kystfylkene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord kom i 2010 med ei bestilling til SINTEF om å lage en egen rapport om tømmertransport i kyststrøk. Bakgrunnen var at Kystskogmeldinga fra 2008 pekte på at økt sjøtransport av tømmer må på plass for å øke avvirkninga og verdiskapinga av skogressursene i kyststrøkene.
SINTEF-rapporten «Tømmertransport i kyststrøk» (lenken åpnes i ny fane) viste at utskipingskapasiteten på de eksisterende kaiene ikke matchet volumet av tømmer som skulle tas ut frem til år 2040.

I forbindelse med arealplanarneidet i Hadsel kommune som pågikk rundt 2013, spilte tidligere havnesjef i Hadsel Havn, Bent Charle Remen et nytt havneavsnitt på Børøya Øst. Dette med bakgrunn i områdets egnethet som en godt skjermet dypvannskai. Parallelt med dette hadde Kystskogbruket lyktes med å få på plass ei helt ny statlig ordning over de årlige statsbudsjettene med tilskudd til tømmerkaier.

Våren 2019 deltok en delegasjon fra Hadsel kommune med havnesjef, næringssjef på et møte i Bodø der søkerne var invitert til å presentere sine planer for Kystskogbruket og Landbruksdirektoratet. I utarbeidinga av søknad ble det innhenta tall og opplysninger fra skogbrukssjen i Lofoten og Vesterålen, Gjermund Pettersen, om skogstatistikken for Vesterålen og Lofoten og hogstprognosene for de nærmeste tiårene. Dette ble en viktig del av grunnlaget for søknaden til Lanbruksdirektoratet om støtte til utskipingskai for tømmer.

02.10.2019 mottok Hadsel kommune og Hadsel Havn 16,8 millioner kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet.

På vegne av Hadsel kommune utførte Egga Utvikling en studie av hvilke utviklingsmuligheter det kunne finnes for industriområdet og havneavnittetet E3. Mulighetsstudien (pdf, lenken åpnes i ny fane) resulterte i prosjektet Stokmarknes Miljøhavn.

Med Stokmarknes Miljøhavn ønsker Hadsel kommune å bidra til å skape flere grønne arbeidsplasser, øke verdiskapingen og trygge velferdstilbudet.

Tilskudd fra LMD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec consectetur velit odio, at convallis mi euismod ut. Ut non felis est. Phasellus elementum sem nec luctus aliquam. In condimentum leo eu feugiat pharetra. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec consectetur velit odio, at convallis mi euismod ut. Ut non felis est. Phasellus elementum sem nec luctus aliqua 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
• Phasellus elementum sem nec luctus aliquam
• Donec consectetur velit odio, at convallis mi elit
• In condimentum leo eu feugiat pharetra

In condimentum leo eu feugiat pharetra. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec consectetur velit odio, at convallis mi euismod ut. Ut non felis est. Phasellus elementum sem nec luctus aliqua