Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Stokmarknes Miljøhavn er et unikt havneprosjekt som kombinerer økningen av gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer. Vi skal kutte utslipp ved å få mer gods på sjø, i tillegg til å utvikle nye arbeidsplasser basert på bedre utnyttelse av lokale ressurser.

Fakta

Stokmarknes Havna illustrasjon

Våre ambisjoner

Vi har en ambisjon om å skape arbeidsplasser basert på lokale ressurser, og naturgitte forutsetninger i og rundt Lofoten og Vesterålens nye sentralhavn. Vi ønsker å dele all kunnskap vi tilegner oss for å bidra til regional og nasjonal verdiskaping, og øke vår samlede konkurransekraft. Vi vil ha mer gods på kjøl og redusere klimagassutslipp fra skipsfart, samtidig som vi tilrettelegger for sirkulærøkonomiske verdikjeder.