Stokmarknes Miljøhavn er et unikt havneprosjekt som kombinerer økningen av gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer. Vi skal kutte utslipp ved å få mer gods på sjø, i tillegg til å utvikle nye arbeidsplasser basert på bedre utnyttelse av lokale ressurser.

Ny milepæl for miljøhavna!

Tonnevis med stein og annen fyllmasse har så langt vært det synlige beviset på at Stokmarknes miljøhavn er under utbygging, men nå er endelig arbeidet

Les mer

Ny milepæl for miljøhavna!

Tonnevis med stein og annen fyllmasse har så langt vært det synlige beviset på at Stokmarknes miljøhavn er under utbygging, men nå er endelig arbeidet

Les mer

Våre ambisjoner

Vi har en ambisjon om å skape arbeidsplasser basert på lokale ressurser. Vi ønsker å dele all kunnskap vi tilegner oss for å bidra til regional og nasjonal verdiskaping. Vi vil øke lokal og regional konkurransekraft. Vi vil ha mer godt på kjøl og samtidig redusere klimagassutslipp fra skibsfart. Sirkulærøkonomisk verdikjede. Utvikle klimakrav. Til oss selv, og andre.