Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Volvo på testkjøring mellom Hadsel og Narvik

Den siste uka har Volvo brukt strekninga Hadsel – Narvik til å teste sin nye elektriske trekkvogn, og Stokmarknes Miljøhavn har blitt brukt som ladepunkt. Testkjøringen er en del av “Grønn Korridor”-prosjektet som drives av Hadsel havn, Hadsel kommune og Narvik Havn.

Utgangspunktet for “Grønn Korridor” var at man ønsket å se nærmere på hvordan det kan tilrettelegges for utslippsfri transport av gods på strekningen Hadsel – Narvik. Testen til Volvo viser at teknologien begynner å komme langt nok til at man også på denne strekningen kan begynne å se mot utslippsfrie løsninger. Dette betyr at for eksempel laks fra Vesterålen kan nå resten av verden med et betydelig lavere klimaavtrykk enn før.

Prosjektet er et utsprang fra Stokmarknes Miljøhavn, der man ser at havna kan være en katalysator for grønn omstilling også utover transporten på sjø. Ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen, uttaler: «Det er gledelig at arbeidet med vårt grønne havneprosjekt materialiserer seg nå, og at man allerede ser konkrete eksempler på at prosjektene våre bidrar til mer miljøvennlig transport både på sjø og land. Strekningen er en av de mest belastede i landsdelen, mye på grunn av sjømat, og representerer et stort potensial når det gjelder kutt i klimagassutslipp».

Fv:  Magne Flakk (Volvo), Kine Solbakken (Egga Utvikling), Renate Gjessing (Nordlaks), Anders Jørgensen (Hadsel Havn), Robin Jakobsen (Noranett), Anders Olsen (Alv Ervik Transport), og Jørgen Henriksen (Hadsel kommune).

Lader i Stokmarknes Miljøhavn
Enivy har satt opp lader i Stokmarknes Miljøhavn, for å legge til rette for testingen.Svein Harald Bjørlo, prosjektleder for Eviny elektrifisering, sier at testen av elektrisk tungtransport mellom Hadsel og Narvik er viktig for å vise at elektrisk tungtransport også fungerer i kalde nord. Eviny har stor tro på elektriske lastebiler og busser, og denne testen kan bidra til at flere transportører tør å ta steget over til elektrisk tungtransport når infrastrukturen er på plass.

Anders Jørgensen fra Hadsel havn sier at de ønsker å tilrettelegge for en utslippsfri veitransport mellom Narvik og Hadsel, og at Stokmarknes Miljøhavn vil kunne være en leverandør av grønn energi og tilhørende logistikk for å gjøre dette mulig. Testen av elektrisk tungtransport gir en pekepinn på hva som er mulig, og det åpner for at flere transportører tør å satse på elektrisk tungtransport på denne strekningen og i hele landet

Nyttige erfaringer

Volvo har i løpet av denne testen gjort oss nyttige erfaringer under krevende føreforhold og nord-norsk vinter. Kjetil Bergflødt i Volvo sier: Strekningen er ikke noe problem å håndtere med full tonnasje for våre elbiler når det kommer til kjøreegenskaper, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Testen har vist at det er behov for ladeinfrastruktur for å kunne kjøre denne transporten under alle slags forhold året rundt. En tettere ladeinfrastruktur tilpasset tungtransport, kombinert med at utviklingen av alternative drivlinjer fortsetter å gå sin gang, vil gjøre at denne transporten lar seg elektrifiseres. Per i dag ville et ladepunkt for tungbil plassert eksempelvis i Gullesfjord, Tjeldsund eller Evenes Truck Stop vært idèelt for denne trasèen.

Mange involverte

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en rekke aktører, deriblant godseiere, ekspeditører og transportører. Blant aktørene som har deltatt er Nordlaks, som fikk fraktet sine varer med bilen til Volvo. Salgs- og markedsdirektør, Eirik Nikolaisen forteller at prosjektet er midt i blinken for lakseprodusenten:

«Norge har satt ambisiøse klimamål, og transportsektoren spiller en stor rolle i å nå disse målene. Utslippene fra transport skal halveres innen 2030, og flere transportører må gå over fra diesel til el, biogass eller hydrogen for å klare dette. Derfor er prosjektet Grønn korridor så viktig, og nå har transportørene i nord fått prøvd ut elektrisk tungtransport mellom Hadsel og Narvik.»

I prosjektet er flere aktører involvert, og de samarbeider for å sikre en mest mulig bærekraftig transport på strekningen Hadsel – Narvik. Blant disse er Rema Distribusjon, som allerede har vedtatt at alle deres tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige drivlinjer innen 2026.

Forskning og utvikling
ArcLog, som er teknologisk kompetansesenter for bærekraftige arktiske transport- og logistikkoperasjoner ved UiT Narvik Campus, er involvert prosjektet. ArcLog tar ansvar for beregninger av andelen av tungtransporten på strekningen Hadsel-Narvik som vil kunne gå over på batteridrift eller hydrogen, og estimerer antall og best mulig plassering av ladepunkter. Ved deltakelse i prosjektet håper ArcLog å skaffe seg flere industrielle partnere i regionen og bidra til utvikling av en bærekraftig tungtransport.

Regionale aktører får teste

Testen er planlagt å gå over 4 uker slik at flere regionale transportører får teste lastebilen. Først ut er Alv Ervik Transport sammen med oppdragsgiver NorLog.

«Å være først ut i en slik test hvor grensene pushes har bydd på utfordringer, men det er nettopp derfor testen er så viktig, slik at vi kan avdekke problemer og finne løsninger» sier Kine Solbakken i Egga utvikling, prosjektleder for Grønn korridor. «Da er vi veldig glad for å ha med aktører som er nysgjerrig og som ikke gir seg» og henviser til Alv Ervik Transport og NorLog.

«Det grønne skifter krever nye og mindre forurensende energiformer og selv om vi ikke tror at elektrisitet per nå, er løsningen på transport over lange avstander, vet vi at den teknologiske utviklingen går fort og vår næring må være en bidragsyter for å finne de beste løsningene. Vår oppdragsgiver Norlog stiller også velvillig opp med bidrag til organisering av transporten.» Sier Alv Ervik.

Hadsel kommune, Nordlaks, Eviny, Hadsel Havn KF og øvrige prosjektdeltakere håper at testen vil bidra til en grønnere fremtid for transport på strekningen Hadsel – Narvik, og at læringen kan overføres til andre strekninger og bidra til lavere utslipp i hele landtransporten.

Andre artikler