Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

To ministre på befaring på én uke

I løpet av den siste uka har både kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, og landbruks- og matminister, Sandra Borch, vært på befaring i Stokmarknes Miljøhavn.

hos Nordpall
Kommunal- og distriktsministeren har lenge hatt et ønske om å ta turen til Vesterålen og Hadsel, og lot seg imponere over hvordan det tenkes helhetlig rundt næringsutvikling basert på forutsetningene i regionen. Her i dialog med ordfører og Ivan Hansen hos Nordpall.

Forrige mandag var kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), på besøk i Vesterålen. Gjelsvik fikk en innføring i hvordan Hadsel kommune arbeider tett med lokalt næringsliv, og driver samfunns- og næringsutvikling til det beste for sine innbyggere.

– Hadsel kommune har i de siste periodene ført en fremoverlent politikk, særlig innenfor satsningen på å legge til rette for næringsutvikling. Stokmarknes Miljøhavn er det aller beste eksempelet vi har på hva som er mulig å få til når administrasjon og politikere jobber sammen med næringslivet, forteller ordfører Aina Nilsen.

Næringssjefen, landbruks- og matministeren og ordfører Aina Nilsen
Næringssjefen forklarer landbruks- og matministeren hvordan havna skal bli en katalysator for grønn omstilling.

Mer om besøket kan leses hos VOL og BLV.

Bare én uke etter var det duket for nytt statsrådbesøk i Stokmarknes Miljøhavn, denne gangen landbruks- og matminister, Sandra Borch. Statsråden fikk en grundig gjennomgang av Stokmarknes Miljøhavn og treindustriprosjektet, og betydningen tilskuddet til tømmerkai fra Landbruksdirektoratet i 2018 har hatt for utviklingen av området. Skogforvalter Jon Ødegård ga også en orientering om skogsressursene i Vesterålen, og presiserte viktigheten av effektiv gjenplanting etter uttak av skog.

Borch var tydelig både imponert og engasjert på vegne av Hadsel kommune og hele kystskognæringen, og uttalte at hun i tillegg til å være landbruks- og matminister også er skogminister.

Skogen kan på mange måter bli det olja lenge har vært for oss, både som energibærer og som naturlig karbonlagring.

Mer om besøket kan leses hos VOL.

Andre artikler