Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Rapport fra tjenestedesign-arbeidet

Illustrasjonen viser brukerreisen for innbyggere og myke trafikanter
Illustrasjonen viser brukerreisen for innbyggere og myke trafikanter, som også er inkludert i innsiktsarbeidet i Stokmarknes Miljøhavn.

Rapporten er levert av Sans og HRP, og sammenfatter resultatene fra arbeidet med tjenestedesign i Stokmarknes Miljøhavn. Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å være en brukervennlig havn, og første steg mot dette målet er å avdekke de faktiske behovene til de faktiske brukerne.

Gjennom brukerdrevet designmetodikk og samskaping har prosjektet identifisert brukere, avdekket behov og fremstilt brukerreiser. Dette bidrar til at behovene synliggjøres, og kan tas hensyn til under videre utvikling av havnen.

«Det å være med på en prosess med tjenestedesign har vært uvant! Men ved å lete etter problemer, og snakke med forskjellige brukere har vi allerede identifisert synergier, konkurransefortrinn og forretningsmuligheter«, uttaler strålende fornøyd næringssjef, Daniel Sowe.

Personer som holder en rapport
Katja Poriaz-Hjertaas (HRP), Daniel Sowe (Hadsel kommune), Olav Henning Trondal (Hadsel havn) og Birte Kvist (Sans) ved overlevering av rapporten.

Presentasjon av rapporten kan leses i sin helhet her:

Andre artikler