Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

NTE satser mot etablering i Stokmarknes Miljøhavn

Hydrogen vil bli viktig som drivstoff for maritim sektor i framtida, og nå kan Stokmarknes Miljøhavn ta en posisjon i denne utviklingen. Fredag 1. september ble det signert en opsjonsavtale mellom NTE Energi og Stokmarknes Miljøhavn om leie av areal for bygging av en mulig hydrogenfabrikk. 

Vi er glade for å kunne slippe denne nyheten, som for oss er en nøkkelsignering. Vi har en ambisjon om å tilby en energimiks som vil gjøre Stokmarknes Miljøhavn til aktørers foretrukne samarbeidspartner, og som styrker havna sin posisjon i landsdelen. Signeringen med NTE bringer oss et langt steg nærmere denne posisjonen, sier styreleder i Stokmarknes Miljøhavn, Roger Mosand. 

Hydrogen som drivstoff er et satsingsområde for NTE. Vi tror dette vil bli et alternativ til fossilt drivstoff for maritim trafikk i framtida. For at dette skal bli et reelt alternativ, må det etableres et nettverk av hydrogenknutepunkt langs kysten, sier adm. dir Inge Forseth i NTE Energi AS. Selskapet åpner høsten 2023 et pilotanlegg i Rørvik i Nærøysund, og planen er å etablere et fullskala-anlegg i Rørvik allerede i 2025. Det vil vi kunne forsyne alle typer fartøy og sluttbrukere i området med grønt hydrogen. Samlet er investeringene for å realisere dette prosjektet på mer enn 300 millioner kroner. – Nå ønsker vi å undersøke mulighetene for en tilsvarende satsing ved Stokmarknes Miljøhavn. Dette kan bli en del av et større nettverk langs kysten, tilføyer Forseth. 

– Inntreffer dette, vil det bli en av største investeringen gjort av utenbys kapital på mange tiår, med lokale ringvirkninger i anleggsfasen. Etableringer bidrar også til måloppnåelse i kommunens klima- og energiplan med grønnere skipsfart. Erfaringer vi gjorde oss i prosjektet Grønn Korridor peker på at hydrogen har sin rettmessige plass også i landtransporten, så vel som luftfart på sikt. Nærheten til Skagen er sentral i denne sammenhengen. Med dette legger vi til rette for å skape verdier lokalt knyttet til det grønne skiftet. Hydrogen er også et spennende bindeledd mellom eksisterende og ny virksomhet, og forsterker vår anledning til å utvikle sirkulære verdikjeder. En lagseier, sier næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe. 

Dette er en viktig avtale for Hadsel kommune, og for Vesterålen. Fremtida er grønn, og hydrogen er i så måte et viktig bidrag. Jeg er spent på fortsettelsen, det er mange dyktige personer involvert i dette. Nå bygges innholdet i Stokmarknes miljøhavn, stein for stein.

Ordfører Lena Arntzen

Etter signering av intensjonsavtalen, går NTE i gang med et forprosjekt. Hensikten med dette er å se nærmere på de tekniske og markedsmessige forutsetningene for en etablering. – Vi må se hvordan en hydrogenfabrikk kan samspille i en sirkulærøkonomisk sammenheng. F.eks. hvordan biprodukter som spillvarme og oksygen som skapes i hydrogenproduksjonen kan brukes i andre industrielle prosesser i Stokmarknes Miljøhavn, sier Inge Forseth. Det er mye som må gjøres før en eventuell investeringsbeslutning, og dette arbeidet vil ta noe tid. – Vi mener at bruk av grønt Hydrogen i maritim sektor er en viktig del av løsningen. Derfor legger vi stort trykk på arbeidet, sier adm.dir. Inge Forseth i NTE Energi. 

Andre artikler