Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

I rute mot åpning av Stokmarknes Miljøhavn

Torsdag formiddag var formannskapet i Hadsel kommune på besøk i Stokmarknes Miljøhavn. Havna melder om at prosjektet nå er på tidsskjema til overlevering 30. april, og det planlegges en offisiell åpning av i midten av juni. 

Driftsleder i Hadsel Havn, Anders Jørgensen, informerte formannskapet om at prosjektet er i rute til å kunne overtas 30. april. 

– Vi er også innenfor budsjettet, og ligger an til å holde oss innenfor kostnadsoverslagene som ble gjort tidlig i prosjektet, til tross for økte material- og råvarekostnader siden den gang, forklarer Jørgensen. 

Kaianlegget som blir klart til våren består av en kaifront på 120 meter, med mulighet til å ta imot skip som er opp mot 200 meter lange. Dette vil øke kapasiteten til Hadsel Havn betraktelig, og dekke den vedvarende etterspørselen etter deres tilbud. 

Anders Jørgensen informerte formannskapet om at prosjektet
Anders Jørgensen informerte formannskapet om at prosjektet er i rute til å kunne overtas 30. april.

Tjenestedesign

Næringssjef, Daniel Sowe, orienterte formannskapet om arbeidet som er gjort av og med tjenestedesignere for å utforme havna etter brukernes faktiske behov. 

– Det er gjort intervjuer og observasjoner av dagens brukere av havna og mulige nyetableringer, som legger grunnlaget for videre utvikling av området. Dette er helt unikt for Stokmarknes Miljøhavn, og gir oss et enormt konkurransefortrinn, forklarte Sowe.

Nylig har prosjektet mottatt resultater fra arbeidet, og disse vil publiseres på kommunens hjemmesider i nærmeste framtid. 

Personer i gul vest
Daniel Sowe forklarer hvordan tjenestedesign har gitt Stokmarknes Miljøhavn varige konkurransefortrinn.

Potensielle etableringer

Jørgen Henriksen, prosjektleder i Stokmarknes Miljøhavn, forklarer at tiden fremover skal brukes til å legge til rette for å gjøre havna attraktiv for potensielle etableringer, og tiltrekke seg de riktige aktørene. 

– Målet er at disse bedriftene skal gjenspeile den grønne tankegangen som har vært i prosjektet fra start, og at det i hovedsak ønskes to typer etableringer; leverandører til eksisterende næring eller industrielle aktører som inngår i de tiltenkte sirkulærøkonomiske verdikjedene. Fortrinnsvis ønskes etableringer innenfor skogbruk, landbruk og havbruk, og i beste fall alle tre. Også må vi huske på at det er en havn vi utvikler, og at aktørene som etableres her skal ha vesentlig behov for sjøtransport, og skal frembringe trafikk over kaia heller enn å belaste veinettet, sier prosjektlederen.

Bilde av tekst fra miljødirektoratet
Personer i gul vest og løftekran

Andre artikler