Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Er Stokmarknes miljøhavn først i verden til å bygges slik fra begynnelsen?

Helt fra starten tas det bevisste grep for å sørge for at Stokmarknes miljøhavn blir utformet på en mest mulig fornuftig, inkluderende og brukervennlig måte.

Gruppebilde ved Stokmarknes Miljøhavn
Fra venstre Anders Jørgensen (Hadsel havn), Sverre Buonaventzen Saue (Sans), Kristin Birkeland (Sans), Olav Henning Tronstad (Hadsel havn), Katja Poriaz-Hjertaas (HRP), Robin Jakobsen (Trollfjord), Birte Kvist (Sans) og Børge Bentsen (Egga utvikling).

– Ut fra det vi kjenner til, er Stokmarknes miljøhavn verdens første havn til å jobbe med tjenestedesign helt fra starten, sier Birte Kvist fra designbyrået Sans.

– Kjempespennende måte å jobbe på

Det er ikke lenge til første spadetak for den aller første etableringa tas i Stokmarknes miljøhavn. Deretter vil etter planen nye bygg og næringsaktører jevnt og trutt dukke opp på nordøstsiden av Børøya. 

For å forsikre seg om at Stokmarknes miljøhavn blir utformet på en best mulig måte, jobbes det nå systematisk med å finne ut hva som faktisk er best. Altså mens det ennå er fort gjort å flytte bygg og veier med enkle pennestrøk. 

– Dette er en kjempespennende måte å jobbe på og det er ekstra givende når det i havneutvikling er ansett som nybrottsarbeid. Vi ønsker til syvende og sist å ende opp med en godt gjennomtenkt næringsområde som sikrer god flyt mellom bedrifter, varer og tjenester, og arbeidet vi gjør nå danner grunnlaget til en design og arkitekturprosess, sier næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe.

Daniel Sowe holder presentasjon
Det er ekstra givende når dette i havneutvikling er ansett som nybrottsarbeid,, sier næringssjef Daniel Sowe (stående).

Bygger etter brukernes behov

I den forbindelse har prosjektlederen i selskapet HRP og designbyrået Sans allerede snakket med nåværende brukere av Hadsel havn, mulige nye etablerere og vanlige innbyggere som i dag bruker det nye området til friluft, tur og trening. I forrige uke var blant andre Trollfjord, Hadsel havn og kommunen samlet til et idéverksted der brukervennlig utforming av havneanlegget var tema. 

Tjenestedesignerne tar utgangspunkt i behovene til menneskene som på forskjellige måter skal bruke havna, og jobber deretter for at havna bygges for å ivareta disse behovene.  

Ifølge tjenestedesigner Birte Kvist fra Sans er miljøhavnprosjektet altså banebrytende på dette området og kanskje aller først i verden med å jobbe på denne måten, så tidlig i havneprosjektet.

Birte Kvist og utsikt over havna
Tjenestedesigner Birte Kvist kikker etter brukernes behov, før noe i det hele tatt bygges.

– Vi er opptatt av å lytte til de ansatte i aktuelle selskaper som faktisk skal bruke havna, ikke bare bedriftlederne, sier Katja Poriaz-Hjertaas, prosjektleder fra HRP.

– Et konkurransefortrinn

Første milepæl er ferdigstillingen av selve kaianlegget, som er forventet ferdig i begynnelsen av 2023.

– Vi tror på god planlegging av områdets utforming blir et konkurransefortrinn for oss som aktuellt sted å etablere bedrift, men også for bedriftens effektivitet. Et eksempel er godshåndtering der effektiv godshåndtering gir mer kostnadseffektiv drift. Det er mange ting planleggere ikke har forutsetninger til å forutse, og det er nettopp dette tjenestedesignarbeidet skal hjelpe til med, sier næringssjef Sowe.

Ønsker innspill fra folk

Prosjektleder Poriaz-Hjertaas ønsker innspill fra alle hadselværinger som måtte ha meninger om utformingen av havna. 

Stokmarknes havn og bru

– Det kan eksempelvis dreie seg om det estetiske som turister vil se fra havet når Hurtigruten passerer miljøhavna, det lille ekstra på området som gir arbeidstakere glede, eller godt planlagte arealer der det er plass til flere aktiviteter samtidig, ramser hun opp.

Har du noe på hjertet om miljøhavna og hvordan du vil den skal se ut? Har du noen ideer? Send dine innspill til postmottak@hadsel.kommune.no 

Andre artikler