Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Stor begeistring for Stokmarknes miljøhavn

​– Stokmarknes miljøhavn med flere underprosjekter vil gi stor effekt for næringslivet, sier fylkesrådets nestleder, Svein Øien-Eggesvik etter å ha besøkt Hadsel sammen med fylkesråd Monika Sande.

Onsdag besøkte Øien-Eggesvik og fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, Hadsel. De uttrykte stor begeistring for Stokmarknes miljøhavn.

– Ingenting er mer spennende enn å få se resultatene av de politiske og økonomiske prioriteringene vi gjør i fylkesrådet. Stokmarknes miljøhavn med flere underprosjekter vil gi stor effekt for næringslivet, men også i arbeidet vi gjør i det grønne skiftet, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien-Eggesvik.

Sammen med fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, fikk han en omvisning av ordfører Aina Nilsen.

– Vi er opptatt av å ta hele Nordland i bruk. Gjennom prosjektene vi har støttet i Hadsel, vil det skapes flere grønne arbeidsplasser, og styrke en bærekraftig næringsutvikling i regionen. Det er stas å ta området i nærmere øyesyn, sier Sande.

Stokmarknes bru og havn
HÅNDFAST: – Ingenting er mer spennende enn å få se resultatene av de politiske og økonomiske prioriteringene vi gjør i fylkesrådet, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien-Eggesvik.

Stokmarknes miljøhavn er et unikt havneprosjekt som skal kutte utslipp ved å få mer gods på sjø. I tillegg skal det utvikles nye arbeidsplasser basert på bedre utnyttelse av lokale ressurser.

– Miljøhavna tilbyr ny containerhavn, gunstige kraftpriser og ikke minst rikelig med ferdigregulerte og sjønære arealer til industri. Nordland fylkeskommune har vært en viktig samarbeidspartner for å realisere Stokmarknes miljøhavn og legge til rette for nye grønne arbeidsplasser, og industri som kutter utslipp, sier ordfører Nilsen.

Andre artikler