Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Flere viser interesse for etablering

I forrige uke var Hadsel kommune vertskap for biogass-selskapet Renevo og gjødselprodusenten Terramarine. Begge selskapene vurderer å etablere seg i Hadsel og Stokmarknes miljøhavn. Ordfører Aina Nilsen fremhevet under besøket de klare fortrinnene ved å etablere seg her. Miljøhavna tilbyr ny containerhavn, gunstige kraftpriser og ikke minst rikelig med ferdigregulerte og sjønære arealer til industri. 

Gruppebilde
Fra venstre: Ordfører Aina Nilsen, Hege Vad fra Renevo, næringssjef Daniel Sowe, Torleiv Ugland fra Terramarine, Lene Pilskog fra Renevo.

Renevo er et privat energiselskap som vil etablere 10 biogassanlegg i Norge, det første er i drift i Stord kommune. Selskapet distribuerer naturgass for lokal oppvarming, og har realisert et innovativt biogassanlegg for produksjon av flytende biogass (LBG) og flytende CO2. 

Terramarine har som mål å gi næring til jorden med bedre, tryggere og bærekraftige løsninger. De hjelper til med å forvandle biprodukter og ressurser, til høykvalitets gjødsel for landbruket. Selskapet benytter råstoff fra biogassanlegg, havbruk, matproduksjon og dyrehold. Nå vurderer Terramarine å etablere sitt andre anlegg, denne gangen i nord.

Hadsel kommune deltar i et forprosjekt som kartlegger material- og energistrømmer i og rundt Stokmarknes miljøhavn. Kommunen vil fortsette dialogen med selskapene og bidra til analyser som tilrettelegger for ny industri i Hadsel og Vesterålen.

Andre artikler