Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Stort engasjement om nye muligheter!

Nær 40 representanter fra lokalt og regionalt næringsliv var samlet 1.april i Hurtigrutens hus for å drøfte  «Hvordan tjene penger på sirkulær økonomi?». Workshopen er en del av forprosjektet «Sirkulærøkonomiske verdikjeder i Stokmarknes Miljøhavn» som ledes av Egga Utvikling. Nordlaks, Reno Vest, Vesterålen og Lofoten Skogeierlag, Skretting og Lerøy deltar i forprosjektet sammen med Hadsel kommune. 

Gruppebilde
Fra venstre: Daniel Sowe, Siv Dagny Aasvik, Fredrik Mürer, Tage Ellingsen, Geir Bakkevold, Inger-Grethe Hansen, Harald Steffensen og Lars Fredrik Martinussen. Lerøys representanter var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Anita Skog fra NHOs leverandørutviklingsprogram åpnet dagen svært inspirerende og viste til hvordan krav fra EU gir nye muligheter for lokalt næringsliv. Sintef Helgeland redegjorde for material- og energistrømsanalyser som er gjennomført i Hadsel, mens Egga Utvikling gjennomførte en interaktiv undersøkelse om hva som skal til for at bedriftene tar større del i sirkulær økonomi. En ekstra prikk over i-en var at biogassaktøren Renevo AS og gjødselprodusenten TerraMarine AS viste hvordan man få til sirkulærøkonomi i praksis. 

Forprosjektet avsluttes i juni. I denne forbindelse vil prosjektdeltagerne beslutte videre hovedprosjekt. 

For spørsmål; kontakt næringssjef i Hadsel kommune og prosjekteier Daniel Sowe.

Andre artikler