Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Se opptak fra temadagen om Stokmarknes miljøhavn her!

Daniel Sowe som holder presentasjon
Næringssjef Daniel Sowe i aksjon under temadagen om Stokmarknes miljøhavn 17. mars i år.

Er du nysgjerrig på hva Stokmarknes miljøhavn egentlig er? Hva som skjer og når det skal skje? Dette og flere andre spørsmål ble besvart 17. mars, under et temamøte om Stokmarknes miljøhavn for formannskap og havnestyre.

For at flest mulig skulle få med seg denne seansen sendte Hadsel kommune møtet direkte på nett.

Hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser i det grønne skiftet i Hadsel? Hvordan kan vi kutte klimautslipp lokalt ved å tilby lavutslippsløsninger for transportsektoren? Hva skal skje på den nye kaia når den er ferdig? Hva er egentlig sirkulærøkonomi og hvordan kan vi få til nye produkter basert på skogen i regionen?

Hadsel kommune og Egga utvikling stilte kvinne- og mannsterkt for å informere formannskap, havnestyre og innbyggere flest om status, planer og ambisjoner for Stokmarknes miljøhavn

Andre artikler