Til forsiden Stokmarknes Miljøhavn

Ny milepæl for miljøhavna!

Tonnevis med stein og annen fyllmasse har så langt vært det synlige beviset på at Stokmarknes miljøhavn er under utbygging, men nå er endelig arbeidet med selve kaifronten i gang.

Resultatet blir en kai som er 120 meter lang, 20 meter bred og har en dybde ved kai på 12 meter. Akkurat nå står rustrøde (mile)pæler på rekke og rad utenfor fyllingen på Børøya, men snart skal de dekkes av annet materiale.

Arbeid ved kaifronten
Dronefoto: Øksnes entreprenør AS

– Nå er vi godt i gang med pæling av stålrør som skal fylles med betong. Oppå disse legges det på betongdragere som skal bære selve kaidekket. Kaien blir forankret i fyllingen ved hjelp av. stålstag mellom kaien og forankringsplatene som støpes inn i bakkant av kaien, forklarer Hadsel Havn KFs driftsleder, Anders Jørgensen.

Daniel Sowe, Anders Jørgensen og Alexander Hellesvik
DANSENDE GLAD: Fra venstre næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe, driftsleder i Hadsel Havn KF, Anders Jørgensen og Alexander Hellesvik fra Øksnes entreprenør AS.

Næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe, gleder seg over framdriften.

– Å gå fra fyllmasser og plastring til stål- og betongarbeid markerer tempo i prosjektet og er for oss en ny, fin milepæl frem mot ferdigstilling og åpning, sier han.

Takk til Øksnes Entreprenør A/S og Alexander Hellesvik for flotte oversiktsbilder som viser arbeidet de utfører

Andre artikler